Як Зеленський хоче боротися з впливом олігархів: опубліковано текст законопроекту

Источник:  apostrophe.ua  /  10:20, 3 Июня 2021

Законопроєкт Зеленського про олігархів можуть розглянути в комітеті вже наступного тижня

2 червня, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону "Про олігархів" (№ 5599).

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Законопроект носить назву "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" і дає роз'яснення понять бенефеціар, пособник, контролер, пов'язана особа.

У документі прописані критерії, за якими фізособа може бути визнаною олігархом. Для цього достатньо трьох з чотирьох наступних критеріїв:

  • участь у політичному житті;
  • значний вплив на ЗМІ (в тому числі інтернет-ЗМІ);
  • бути бенефіціаром або контролювати природну монополію або бізнес, що займає монопольне становище на одному з ринків протягом щонайменше року;
  • загальна вартість активів має перевищувати 2,19 млрд грн або близько 80 млн доларів.

Рішення про визнання особи олігархом приймає Рада національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів України, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України.

Також буде створено реєстр олігархів, який буде опублікований на сайті РНБО.

Особам, які включені до реєстру, забороняється:

  • здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій;
  • бути покупцем (бенефіціаром покупця) в процесі приватизації об'єктів великої приватизації.
  • є зобов'язання подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

З повним текстом законопроекту № 5599 можна ознайомитися за посиланням.

"Метою цього Закону є подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політики, медіа та великого бізнесу, забезпечення національної безпеки України в економічній, політичній та інформаційній сферах, захисту демократії, забезпечення державного суверенітету і уникнути випадків маніпулювання свідомістю громадян навмисне спотвореною інформацією для отримання доступу до ресурсів, що належить на праві власності українського народу ", - йдеться в преамбулі законопроекту.

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним

із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну

або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)

___________________________________________________

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання надмірному впливу осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), зміст та порядок застосування заходів впливу до цих осіб.

Метою цього Закону є подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу, забезпечення національної безпеки України у економічній, політичній та інформаційній сферах, захисту демократії, забезпечення державного суверенітету та уникнення випадків маніпулювання свідомістю громадян умисно спотвореною інформацією задля отримання доступу до ресурсів, належних на праві власності Українському народові.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

бенефіціар – будь-яка фізична особа, яка самостійно чи спільно з іншими особами прямо або опосередковано володіє статутним капіталом або правом голосу в юридичній особі, або здійснює вплив на керівництво чи діяльність юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи;

електронний засіб масової інформації – засіб поширення періодично оновлюваної інформації для невизначеного заздалегідь кола суб'єктів у електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет під сталою назвою як індивідуалізуючою ознакою. Не вважається електронним засобом масової інформації профіль (акаунт) в соціальних мережах в мережі Інтернет;

засіб масової інформації – будь-який з таких суб'єктів: друкований засіб масової інформації, електронний засіб масової інформації, інформаційне агентство, канал мовлення;

контролер – особа, яка володіє можливістю здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність засобу масової інформації безпосередньо або через інших осіб шляхом реалізації прав бенефіціара, або незалежно від статусу бенефіціара здійснювати такий вплив на основі договору чи будь-яким іншим чином;

пов'язана особа – особа, яка прямо або опосередковано володіє часткою (правом голосу) у суб'єкті господарювання, часткою або правом голосу у якому прямо або опосередковано володіє особа, щодо якої визначається пов'язаність, а також інша особа, яка визнається пов'язаною особою відповідно до правил, встановлених Податковим кодексом України.

Термін "канал мовлення" у цьому Законі вживається у значенні, визначеному Законом України "Про телебачення і радіомовлення".

Термін "друкований засіб масової інформації" у цьому Законі вживається у значенні, визначеному Законом України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні".

Термін "інформаційне агентство" у цьому Законі вживається у значенні, визначеному Законом України "Про інформаційні агентства".

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Стаття 2. Особа, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігарх)

1. Особою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), для цілей цього Закону вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;

4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

2. Розрахунок вартості активів, зазначених у пункті 4 частини першої цієї статті, здійснюється сукупно за розмірами активів особи та суб'єктів господарювання, де вона виступає бенефіціаром. При розрахунку вартості таких активів не враховуються активи, що належать особі у засобах масової інформації.

Стаття 3. Участь у політичному житті

1. Особа вважається такою, яка відповідає ознаці участі у політичному житті, передбаченій пунктом 1 частини першої статті 2 цього Закону, якщо вона:

1) є Президентом України, Головою Верховної Ради України, Першим заступником та заступником Голови Верховної Ради України, народним депутатом України, Прем'єр-міністром України, Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністром України, міністром, його першим заступником та заступником, керівником іншого центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України, Головою Служби безпеки України, Генеральним прокурором, Головою Національного банку України, керівником постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його першим заступником та заступником, та/або

2) є пов'язаною особою з особою, зазначеною у пункті 1 частини першої цієї статті, та/або

3) обіймає посаду у керівних органах політичної партії, та/або

4) фінансувала діяльність політичної партії, політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.

Стаття 4. Значний вплив на засоби масової інформації

1. Особа вважається такою, яка відповідає ознаці значного впливу на засоби масової інформації, передбаченій пунктом 2 частини першої статті 2 цього Закону, якщо вона:

1) є бенефіціаром засобу/засобів масової інформації, та/або

2) є контролером засобу/засобів масової інформації, та/або

3) була бенефіціаром або контролером засобу/засобів масової інформації станом на дату набрання чинності цим Законом, однак втратила такий статус до дня введення цього Закону в дію, внаслідок чого бенефіціаром або контролером такого засобу масової інформації стала пов'язана особа або особа, яка не володіє бездоганною діловою репутацією у розумінні статті 10 цього Закону.

Стаття 5. Рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом)

1. Рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету Міністрів України, члена Ради національної безпеки і оборони України, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України.

2. Рішення, передбачене частиною першою цієї статті, набирає чинності з дня офіційного опублікування указу Президента України про введення його в дію і є обов'язковим до виконання.

Стаття 6. Реєстр осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)

1. Рішення Ради національної безпеки і оборони України про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), є підставою для включення таких осіб до Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (далі – Реєстр).

2. Реєстр є електронною інформаційно-телекомунікаційною системою, призначеною для публікації та обробки інформації про осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), та осіб, які подають декларації про контакти, з метою забезпечення доступу до інформації про таких осіб та застосування до них заходів впливу.

3. Положення про Реєстр, порядок його формування та ведення затверджуються Радою національної безпеки і оборони України.

Формування та ведення Реєстру забезпечується Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

На офіційному вебсайті Ради національної безпеки і оборони України забезпечується відкритий цілодобовий доступ до Реєстру з можливістю його перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.

4. Реєстр містить такі відомості:

1) рішення Ради національної безпеки і оборони України про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), та обставини, які обґрунтовують прийняття такого рішення;

2) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігарха);

3) декларації про контакти з особою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), або її представниками;

4) рішення Ради національної безпеки і оборони України про виключення особи з Реєстру та обставини, які обґрунтовують прийняття такого рішення.

5. Відомості, передбачені частиною четвертою цієї статті, вносяться до Реєстру не пізніше трьох календарних днів з дня набрання чинності відповідним рішенням.

Стаття 7. Правові наслідки включення особи до Реєстру

1. Особам, які включені до Реєстру, забороняється:

1) здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні";

2) бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

2. Особи, які включені до Реєстру, зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".

Стаття 8. Декларація про контакти

1. У випадку контакту публічного службовця, зазначеного в частині п’ятій цієї статті, з особою, включеною в Реєстр, або її представником, такий службовець зобов'язаний подати декларацію про контакти.

2. Для цілей застосування цієї статті під контактом з особою, включеною до Реєстру, розуміється зустріч та розмова (у тому числі проведені он-лайн) будь-якого змісту, крім заходів, вказаних у частині третій цієї статті.

Особи, включені до Реєстру, та їх представники зобов'язані перед початком зустрічі (розмови) повідомляти публічних службовців про факт включення відомостей про себе (або осіб, яких вони представляють) до Реєстру.

3. Декларація про контакти не подається у випадку, якщо такий контакт відбувся у ході участі публічних службовців, зазначених у частині п’ятій цієї статті, разом з особою, відомості про яку внесено до Реєстру, або її представником в:

1) офіційних заходах, хід яких відображається в режимі прямої трансляції по радіо, телебаченню або через мережу Інтернет у режимі, доступному для масового приймання;

2) судових засіданнях;

3) офіційних заходах (нарадах), ініційованих органами державної влади, інформація про які (із зазначенням повного переліку учасників та предмета обговорення) розміщена на офіційному вебсайті відповідного органу державної влади.

4. Подання декларації про контакти здійснюється не пізніше наступного дня після контакту з особами, включеними до Реєстру, або їх представниками шляхом заповнення на офіційному вебсайті Ради національної безпеки і оборони України декларації про контакти за формою, що визначається Положенням про Реєстр.

5. Обов'язок подання декларації про контакти поширюється на:

1) Президента України, Голову Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України, міністра, його першого заступника та заступника, Голову Служби безпеки України та його заступників, Генерального прокурора та його заступників, Голову Національного банку України та його заступників;

2) суддів Конституційного Суду України, суддів;

3) керівника постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його першого заступника та заступників;

4) Голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голову та членів Антимонопольного комітету України, Голову та членів Рахункової палати, Голову та членів Центральної виборчої комісії, голів та членів інших державних колегіальних органів, Голову та членів Вищої ради правосуддя;

5) Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його заступників;

6) Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України та його заступників, Голову Фонду державного майна України та його заступників, Голову Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступників, Директора Національного антикорупційного бюро України та його заступників, Директора Державного бюро розслідувань та його заступників, Директора Бюро економічної безпеки України та його заступників;

7) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

8) державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А";

9) голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

10) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, яким присвоєне вище військове звання;

11) осіб начальницького складу правоохоронних органів та працівників інших органів, яким присвоєне вище спеціальне звання.

6. Порушення обов'язку подання декларації про контакти, передбаченого цією статтею, є підставою для притягнення особи до політичної та (або) дисциплінарної відповідальності.

Неповідомлення особою, включеною до Реєстру, про факт включення відомостей про неї до Реєстру не звільняє публічного службовця від відповідальності.

7. Декларація про контакти повинна містити відомості про:

1) особу, яка її подала;

2) особу, яка включена до Реєстру, її представника, з якою (яким) відбувся контакт;

3) дату і місце зустрічі (розмови), її короткий зміст.

Стаття 9. Рішення про виключення особи з Реєстру

1. Рішення про виключення з Реєстру особи, зазначеної у частині першій статті 2 цього Закону, приймається у випадку встановлення факту відсутності у такої особи не менше двох ознак, передбачених частиною першою статті 2 цього Закону.

Ознака значного впливу на засоби масової інформації не вважається відсутньою у випадку, якщо статус бенефіціара (контролера) відповідного засобу масової інформації перейшов від особи, включеної в Реєстр, до пов'язаної з нею особи або особи, яка не володіє бездоганною діловою репутацію у розумінні статті 10 цього Закону.

2. Особа, до якої після набрання цим Законом чинності перейшов статус бенефіціара (контролера) засобу масової інформації (далі за текстом – покупець), не може бути визнана особою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), у випадку, якщо вона формально відповідає ознакам, наведеним у статті 2 цього Закону, однак:

1) відповідність покупця ознакам, наведеним у статті 2 цього Закону, настала після набрання чинності цим Законом внаслідок переходу (набуття, придбання) статусу бенефіціара (контролера) засобу масової інформації;

2) покупець має бездоганну ділову репутацію.

3. Рішення про виключення особи з Реєстру приймається у порядку, передбаченому статтею 5 цього Закону для прийняття рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом).

4. Рішення про виключення особи з Реєстру може бути також прийняте Радою національної безпеки і оборони України на підставі заяви особи, включеної в Реєстр, та поданих нею документів, відомостей, які підтверджують відсутність у неї ознак, вказаних у частині першій цієї статті.

Стаття 10. Бездоганна ділова репутація

1. Вважається, що покупець має бездоганну ділову репутацію за умови відсутності будь-якої з ознак, наведених у частині другій цієї статті.

2. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з дотриманням закону та публічного порядку, є:

1) наявність в особи судимості, яка не погашена та не знята в установленому законом порядку;

2) застосування Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до особи (застосовується протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку, на який їх було введено);

3) включення особи до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку перебування особи в переліку та протягом 10 років після її виключення з нього);

4) позбавлення особи права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду (застосовується впродовж строку дії такого покарання);

5) неналежне виконання особою обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті (застосовується протягом строку цього порушення та протягом трьох років після його усунення);


6) придбання (намір придбати) засобу масової інформації за ціною, яка є істотно нижчою від ринкової, або за рахунок коштів, джерело походження яких не є документально підтвердженим;


7) істотні та/або систематичні порушення особою вимог законодавства про засоби масової інформації, банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок.


3. Порядок проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації затверджується Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

2. Цей Закон втрачає чинність через 10 років з дня введення його в дію.

3. Внести зміни до таких законів України:

1) статтю 13 Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382 із наступними змінами) доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Голова Служби безпеки України, його заступники підлягають звільненню у разі порушення вимог Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" в частині подання, дотримання строків подання декларації про контакти";

2) частину першу статті 9 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р, № 20, ст. 99 із наступними змінами) доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) порушення вимог Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" в частині подання, дотримання строків подання декларації про контакти";

3) у Законі України "Про Раду національної безпеки і оборони України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 237 із наступними змінами):

частину першу статті 4 доповнити пунктами 9 і 10 такого змісту:

"9) приймає рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), а також про виключення особи з Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів);

10) веде Реєстр осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)";

статтю 7 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Секретар Ради національної безпеки і оборони України та його заступники несуть відповідальність за порушення вимог Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)";

4) у Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):

частину восьму статті 18 доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) порушення вимог Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" в частині подання, дотримання строків подання декларації про контакти";

частину восьму статті 20 доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) порушення вимог Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" в частині подання, дотримання строків подання декларації про контакти";

5) частину першу статті 36 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64 із наступними змінами) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"фактом включення відповідно до Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) засобу/засобів масової інформації, що має/мають значний вплив на телерадіоінформаційний ринок, до Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

6) частину першу статті 15 Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118 із наступними змінами) доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) особами, визнаними такими, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами), відповідно до Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)";

7) частину четверту статті 30 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448 із наступними змінами) доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) порушення вимог Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" в частині подання, дотримання строків подання декларації про контакти";

8) частину першу статті 8 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265 із наступними змінами) доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) порушення вимог Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" в частині подання, дотримання строків подання декларації про контакти";

9) частину першу статті 27 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385) доповнити словами "а також відповідальність за порушення вимог Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)";

10) абзац перший частини третьої статті 45 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222 із наступними змінами) після слів "вчинення правопорушень" доповнити словами "а також за порушення вимог Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)";

11) у Законі України "Про Національне антикорупційне бюро України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 47, ст. 2051 із наступними змінами):

частину четверту статті 6 після абзацу п'ятнадцятого доповнити абзацом такого змісту:

"14) порушення вимог Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" в частині подання, дотримання строків подання декларації про контакти".

У зв'язку з цим абзац шістнадцятий вважати абзацом сімнадцятим;

частину четверту статті 28 доповнити абзацом такого змісту:

"Перший заступник, заступники Директора Національного бюро також підлягають звільненню з посади у разі порушення вимог Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" в частині подання, дотримання строків подання декларації про контакти";

12) у Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами):

пункт 2 частини першої статті 3 доповнити підпунктом "г" такого змісту:

"г) особи, що визнані такими, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами) відповідно до Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)";

у статті 45:

у частинах першій і другій слова "підпунктах "а" і "в" замінити словами "підпунктах "а", "в" і "г";

частину третю доповнити абзацом такого змісту:

"Особи, зазначені у підпункті "г" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, подають в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у разі включення до Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), – протягом десяти календарних днів з дня їх включення до вказаного Реєстру";

13) статтю 20 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2 – 3, ст. 12) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Генеральний прокурор та його заступники несуть відповідальність за порушення вимог Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" в частині подання, дотримання строків подання декларації про контакти";

14) частину сьому статті 20 Закону України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради, 2015 р., № 36, ст. 360 із наступними змінами) після абзацу десятого доповнити абзацом такого змісту:

"9) порушення вимог Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" в частині подання, дотримання строків подання декларації про контакти".

У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

15) частину другу статті 65 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами) після пункту 9 доповнити пунктом 9-1 такого змісту:

"9-1) порушення вимог Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" в частині подання, дотримання строків подання декларації про контакти державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії "А";

16) частину четверту статті 10 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" (Відомості Верховної Ради, 2016 р., № 6, ст. 55 із наступними змінами) доповнити пунктом 12 такого змісту:

"12) порушення вимог Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" в частині подання, дотримання строків подання декларації про контакти";

17) у Законі України "Про Вищу раду правосуддя" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 7 – 8 ст. 50 із наступними змінами):

частину десяту статті 6 доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) особи, які порушили вимоги Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" в частині подання, дотримання строків подання декларації про контакти";

пункт 5 частини першої статті 24 доповнити словами "порушення вимог Закону України "Про запобігання надмірному впливу осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)";

18) частину другу статті 8 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 12, ст. 68) доповнити пунктом 14 такого змісту:

"14) особи, включені до Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), відповідно до Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова

Верховної Ради України

Наверх